skip to Main Content

Live Beast From The East – Actievoorwaarden

 • Deze actie loopt t/m 14 oktober 2019. De winnaars ontvangen in week 42 via e-mail bericht over de vervolgstappen van de actie.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Metropool, Hedon, Burgerweeshuis, Poppunt Overijssel & Dauwpop.
 • Deelname aan de actie is kosteloos.
 • Met deelname aan deze actie ga je akkoord met het gebruik van je ingevulde gegevens voor promotionele doeleinden, uitsluitend door de organisatie van Live Beast From The East.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de organisatie van Live Beast From The East zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten en zijn niet overdraagbaar.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van Live Beast From The East.
 • Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.
 • Een seizoen loopt van september 2019 tot en met juli 2020.
 • De winnaar van het Golden Ticket heeft bij elk evenement recht op een +1.
 • Met het Golden Ticket heeft de winnaar geen toegang tot uitverkochte producties.